Historia[+] - błąd znaleziony i poprawiony
[-] - błąd znaleziony i nie poprawiony
[*] - nowa opcja/możliwość/cecha
[!] - uwagi
Wersja 2.5
3 grudnia 2005
[!] -  zmiana statusu na Freeware z możliwością używania w dowolnych celach (również komercyjnych)
[*] -  notatki ('żółte karteczki')
[!] -  wygląd dostosowany do stylu XP
[!] -  zadanie aktywowane z dokładnością do 1 sekundy
[*] -  usuwanie zarchiwizowanych plików zadań oprócz ostatniego
[*] -  polecenie 'Dodaj...' (zadanie) w menu ikony z paska zadań
[*] -  globalny klawisz dodający zadanie
[*] -  odnośniki do stron z e-kartkami w panelu informacyjnym (konfiguracja poprzez edycję pliku info.dat)
[*] -  okno z informacjami (święta, imieniny, wyszukiwarka imion)
[+] -  zapamiętanie odpowiedzi podczas usuwania szablonu
[*] -  aktywne odnośniki w treści zadania w oknie przypomnienia
[!] -  drobna reorganizacja okna przypomnienia (przeniesione przyciski z paska tytułowego do samego okna)
[*] -  możliwość zmiany rozmiaru okna przypomnienia
[*] -  kolor tła okna przypomnienia definiowany dla poszczególnych typów zadań
[*] -  zapis raportu aktywacji do pliku tekstowego
[*] -  domyślne ustawienie rozmiarów i położenia okna przypomnienia (w oknie ustawień)
[*] -  obrazki z flagami w kontrolce wyboru języka
[!] -  dodane tłumaczenie na język fiński
[!] -  dodane tłumaczenie na język turecki
Wersja 2.4
24 lutego 2005
[+] -  dodatkowa informacja (jak dla rocznicy) w 'dymku' zadania dla typów definowanych przez użytkownika
[+] -  pokazywanie okna przypomnienia, gdy korzysta się z dwóch monitorów
[+] -  'dymek' ikony w pasku zadań, gdy program uruchamiany w postaci zminimalizowanej
[+] -  skrypt instalacyjny
[*] -  chowanie loga w oknie głównym
[*] -  ukrycie 'dymka' dla zadania (opcja)
[*] -  'wzbogacone' menu w pasku zadań
[+] -  wygenerowany raport zgodny z HTML 4.01 Transitional
[*] -  nowe ikony i menu w pasku zadań
[*] -  tworzenie kopii pliku z zadaniami podczas uruchamiania programu (opcja)
[*] -  tworzenie wzorców zadań
[*] -  potwierdzenie usunięcia typu zadania (opcja)
[*] -  'doklejanie się' głownego okna do brzegu ekranu
[*] -  import zadań z pliku jako polecenie do wykonania
[*] -  polecenie 'Odzyskaj i edytuj...' dla usuniętego zadania
[+] -  wyliczanie czasu aktywacji dla zadania cyklicznego, gdy ustawione przypomnienie w ostatni dzień miesiąca
[+] -  dostępność poleceń, gdy widoczne okno przypomnienia
[+] -  minimalizacja okna głównego
[*] -  odtwarzanie dźwięku do momentu zamknięcia okna przypomnienia
[*] -  naciśnięcie klawisza Esc zamyka okna/minimalizuje okno główne
[*] -  okno przedstawiające zadania w ramach wybranego miesiąca
[*] -  okno uprzedzające o planowanym restarcie/wylogowaniu (polecenie w ramach zadania)
[*] -  określenie wpisu w tagu <meta ... charset= > (nie wpływa na stronę kodową, w jakiej generowany jest raport aktywacji)
[+] -  pamiętanie typów zadań w raporcie aktywacji po zmianie wersji językowej
[!] -  dodane tłumaczenie na język niemiecki
[*] -  okno szukania zadań
[*] -  ustawienia dla okna przypomnienia (czcionka, kolor, miganie, wyrównanie)
[*] -  informacja w dymku o czasie pozostałym do aktywacji zadania
[+] -  sortowanie
[+] -  autouzupełnianie nazwy zadania
Wersja 2.3
11 lutego 2004
[*] -  pobieranie polskiej wersji instalatora, gdy wybrany jest język polski
[*] -  wpisanie adresu e-mail (zamiast numeru telefonu) bezpośrednio w oknie ustawień
[*] -  podgląd adresu, na który zostanie wysłany e-mail
[*] -  dodane "12 godzin" do predefiniowanych odroczeń w oknie przypomnienia
[!] -  ustawienia programu przechowywane w pliku .ini zamiast w rejestrach
[*] -  autoryzacja podczas połączenia przez proxy
[*] -  'balonowy' tooltip, gdy nowe zadanie w 'Bieżących'
[+] -  dostępność polecenia zmiany zadania
[+] -  znikające zaznaczenie zadania branego do edycji
[+] -  'wrażliwość' na krótki format daty ustawiony w systemie
[!] -  dodana bramka sms.waterbyte.net (w pliku SMS.dat)
[+] -  opis w kolumnie 'Koniec' dla zadań jednokrotnych w zakładce 'Kosz'
[+] -  prześwitujący suwak w oknie przypomnienia
[*] -  w wykonywanym poleceniu ciąg %n zastępowany jest nazwą zadania zaś %t - treścią (może się na coś przyda)
[*] -  'dymek' dla zadań w zakładce 'Bieżące'
[+] -  skróty klawiszowe dla zakładki 'Kosz'
[*] -  wysyłanie SMS/e-mail z serwerów wymagających autentykacji użytkownika
[+] -  raport aktywacji zadań dla wybranych typów
[+] -  kilka drobnych błędów
Wersja 2.21
5 października 2003
[+] -  pozycjonowanie okien, gdy zainstalowany jest program 'upiększający' Windows (np. WindowsBlinds)
Wersja 2.2
1 października 2003
[*] -  okno do tworzenia raportu aktywacji zadań dla danego okresu
[+] -  informacje o błędach w tłumaczeniu oraz podczas wysyłania SMS/e-mail
[!] -  dodane tłumaczenie na język słoweński
[*] -  przycisk-przełącznik na pasku tytułowym okna przypomnienia określający właściwość "Zawsze na wierzchu"
[+] -  konsumpcja zasobów systemowych (szczególnie pod Win9x)
[+] -  ograniczenie wielkości pliku z zadaniami do 64 KB
[!] -  dodane tłumaczenie na język francuski
[*] -  przycisk w oknie właściwości zadania do próby uruchomienia wprowadzonego polecenia (np. by sprawdzić jego działanie)
[*] -  przycisk na pasku tytułowym okna przypomnienia zmniejszający/zwiększający jego rozmiar
[+] -  sporadyczne (ale jednak pojawiające się) "przypomnij mi znów za 99 tygodni" w oknie przypomnienia
[+] -  odtwarzanie dźwięku w oknie edycji zadania
[*] -  dodatkowa informacja w 'dymku' dla zadań typu 'Rocznica'
[!] -  zmiana 'aranżacji' okna modyfikacji zadania
Wersja 2.1
9 kwietnia 2003
[*] -  przycisk do próbnego odtworzenia wybranego dźwięku w oknie dodawania/zmiany zadania
[+] -  domyślny czas rozpoczęcia i trwania zadania
[*] -  połączenie z Internetem za pośrednictwem proxy
[+] -  minimalizowanie innych programów (podczas aktywacji z taką opcją)
[+] -  znikanie tekstu po wpisaniu litery 'ą' podczas edycji zadania
[+] -  pobieranie pliku z sieci
[+] -  zły typ zadania po zmianie wersji językowej
[*] -  domyślny dźwięk dla nowego zadania (opcja)
[*] -  nowa grupa w ustawieniach: Dźwięki
[*] -  informowanie o błędach w pliku językowym poprzez utworzenie nowego zadania
[!] -  kosmetyczne zmiany w oknie ustawień
[!] -  domyślnie czas rozpoczęcia nowego zadania ustawiany na teraz + 1 godzina (jeśli nie ustawiono inaczej)
[+] -  edycja zadania wywołana z okna przypomnienia pomija ustawiony czas uśpienia
[*] -  predefiniowane czasy w oknie przypomnienia
[+] -  dostępność poleceń menu ikony w tray'u
[!] -  menu importu/eksportu zadań przeniesione do grupy 'Zadanie'
[*] -  zmiana języka nie wymaga restartu programu
[*] -  minimalizowanie do tray'a po naciśnięciu 'X' (opcja)
[+] -  widoczność ikony w tray'u (zależnie od ustawień)
[+] -  zapamiętany czas 'przypomnij mi za' w oknie przypomnienia
Wersja 2.0
23 stycznia 2003
[!] -  pierwsza wersja zastępująca Przypominajkę