[  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ]

RICOlmer pozwala generować raport aktywacji zadań (również wybranych typów) w określonym przedziale czasowym.

Raport jest plikiem w formacie HTML (w razie potrzeby łatwo więc go wydrukować z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej).

Raport uwzględnia cykliczność zadania - może być zatem przydatny podczas planowania kolejnych zadań bądź sprawdzenia, co musimy zrobić np. w najbliższym tygodniu.
[  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ]