[  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ]


Definiując nowe zadanie użytkownik może m.in.:
  1. nazwać i opisać zadanie,
  2. wybrać polecenie do wykonania (program, dokument), poleceniem może być również zamknięcie systemu, wylogowanie itp.,
  3. określić, czy podczas aktywacji zadania ma by odtworzony wybrany dźwięk,
  4. zdefiniować czas zakończenia zadania cyklicznego,
  5. określić na ile przed aktywacją zadania ma się ono pojawić w grupie zadań Bieżących,
  6. zdefiniować cykliczność,
  7. określić, czy podczas aktywacji zadania ma być wysłany e-mail/SMS,
  8. określić, czy minimalizować inne aplikacje podczas wykonywania zadania.
 
[  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ]