[  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ]

Każde zadanie jest określonego typu (którego wybór dokonuje się podczas definiowania zadania).
W programie zdefiniowanych jest pięć podstawowych.
 

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania dowolnych innych typów oraz przypisania im obrazków (ikon).

 
[  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ]