[  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ]

Zadania w programie RICOlmer mogą być jednokrotne oraz cykliczne (powtarzające się).


Program pozwala na dość swobodne zdefiniowanie cykliczności zadania:
 1. co [ x ] tygodni w [ poniedziałki | wtorki | środy | czwartki | piątki | soboty | niedziele ]
     np. co 4 tygodnie w poniedziałki, środy i niedziele,
   
 2. w każdy [ 1..31 | przedostatni | ostatni ] dzień miesiąca co [ x ] miesięcy
     np. każdego 15. co 2 miesiące, w każdy ostatni dzień miesiąca,
   
 3. co [ x ] [ minut | godzin | dni | tygodni | miesięcy | lat ]
     np. co 1 godzinę, co 2 miesiące, co 1 rok.

Dodatkowo możliwe jest, by zadanie wykonane zostało w piątek, jeśli termin jego realizacji wypada w weekend oraz by nie ominął nas żaden cykl, nawet wówczas, gdy program nie jest uruchomiony.
 
[  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ]